EN NL
Maak een afspraak 023 529 25 50

Wilt u direct contact? Bel ons

Bel mij terug

FAQ


Schade rijden is gelukkig niet iets wat u iedere dag overkomt. Maar als u er wel mee wordt geconfronteerd zijn er een aantal zaken waar óf actie op ondernomen moet worden óf u heeft vragen waar u graag een helder antwoord op krijgt.

1. Hoe snel en bij wie meld ik mijn autoschade?
U wordt geacht binnen 24 uur de schade te melden bij uw verzekeraar, tussenpersoon of leasemaatschappij. Als het voorval in het weekend is gebeurd dan kan het ook nog op de eerstvolgende maandag. Heel belangrijk is dat het Europees schadeformulier volledig is ingevuld én ondertekend door alle betrokken partijen. Vaak kan dit ter plekke maar als dit niet mogelijk is, is het dus van groot belang dat dit zo snel mogelijk na het ontstaan van de schade afgehandeld wordt.
2. Ik ben WA verzekerd en wil mijn schade verhalen: wat is de procedure?
Alle betrokken partijen dienen het volledig ingevulde en ondertekende Europees Schadeformulier zo snel mogelijk op te sturen naar hun verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon. Dit heeft uw verzekeraar nodig om (namens u) de tegenpartij aansprakelijk te kunnen stellen..
Uw verzekeraar vraagt u het schadebedrag te laten taxeren door een erkend autoschadeherstelbedrijf in een officieel rapport. Dit taxatierapport moet doorgegeven worden aan uw verzekeraar of tussenpersoon. De verzekeraar van de tegenpartij zal vervolgens gaan beoordelen of de begrote schade daadwerkelijk het gevolg van het voorval is en gedekt wordt door de polis. Soms wordt door de tegenpartij een schade-expert ingeschakeld om naar de auto te kijken en vast te stellen of de schade inderdaad te wijten is aan het voorval. Uiteraard worden alleen die kosten gedekt als gevolg van de opgedane schade.

Als de verzekeraar van de tegenpartij toestemming geeft om de vastgestelde schade te laten repareren is alleen nog niet direct het geld beschikbaar. De tegenpartij dient schuld te erkennen en als alle administratieve handelingen zijn verricht zal er uitbetaald worden.
3. Als ik een schade heb veroorzaakt val ik dan altijd terug in mijn no-claimkorting?
Bij een (gedeeltelijke) schuldschade valt u altijd terug op de bonus-malus-ladder. Dit hoeft alleen niet altijd te betekenen dat u ook terug valt in uw opgebouwde percentage no-claimkorting. E.e.a. is afhankelijk van de duur van de periode dat u op het maximale kortingspercentage staat. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw verzekeraar of tussenpersoon.
4. Moet ik het eigen risico voorschieten?
Het eigen risico dat voor u van toepassing is moet altijd ter plekke voldaan worden op het moment dat u uw gerepareerde auto op kunt halen. Bij een verhaalbare schade kunt u op een later tijdstip dit bedrag claimen bij uw verzekeraar of tussenpersoon.
5. Ik kom bij mijn auto en constateer schade, maar ik weet niet door wie? Wat nu?
Wanneer u schade aan uw auto heeft die door een onbekend motorvoertuig veroorzaakt is kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds. Echter er zijn wel een aantal voorwaarden: zo moet er altijd aangifte gedaan worden bij de politie en zijn er minstens 2 (stille) getuigen nodig. Een schade-expert zal ingeschakeld worden om te beoordelen of het aannemelijk is dat de schade inderdaad door een motorvoertuig veroorzaakt is. Voor meer informatie: www.waarborgfonds.nl
6. Krijg ik altijd vervangend vervoer?
Bij ons krijgt u altijd gratis vervangend vervoer.
7. Mijn schade is niet verhaalbaar, kan ik toch vervangend vervoer krijgen?
Ja, wanneer u de autoschade conform het taxatierapport bij ons laat repareren wordt er voor vervangend vervoer gezorgd.
8. Moet ik telefonisch een afspraak maken voor de reparatie?
Tijdens de eerste afspraak wordt alleen de schade opgenomen. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken maar kunt u iedere werkdag bij ons langskomen tijdens kantooruren. Zo kunnen wij bepalen hoe lang de reparatie ongeveer gaat duren, of er onderdelen besteld moeten worden en wat ongeveer de kosten zullen zijn. Dan wordt er in overleg een datum vastgesteld dat u de auto kan komen brengen voor reparatie en zorgen wij dat er vervangend vervoer voor u klaar staat. Zorg er wel voor dat u de kentekenpapieren van de auto bij u heeft, uw groene kaart en rijbewijs.
9. Kan ik ook vrijblijvend langskomen om een schade te laten beoordelen?
Ja, u kunt iedere werkdag tijdens kantooruren zonder afspraak bij ons langskomen om een eerste inschatting van de kosten te laten bepalen.
10. Mijn verzekeraar vraagt een officieel taxatierapport, kan ik ook daarvoor bij jullie langs komen?
Ook dat is mogelijk, hier zijn alleen wel taxatiekosten aan verbonden. Mocht u besluiten de reparatie door ons uit te laten voeren vervallen deze kosten of indien reeds betaald in mindering gebracht op de eindafrekening.

Zoek de dichtstbijzijnde vestiging van de Reco Groep

Almere Amsterdam Haarlem Haarlem Heemstede Hoofddorp Hoofddorp Purmerend Weesp Velserbroek Breukelen
Zoek